Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Araknoid Kistlerde Tedavi Seçenekleri
Rahşan KEMERDERE, Ali Metin KAFADAR, Pamir ERDİNÇLER
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Araknoid kistler en sık görülen intrakranial kistlerdir. Doğru konulmuş bir endikasyon, araknoid kistlerin cerrahi tedavisinde ilk ve en önemli aşamadır. Araknoid kistlerde tedavi endikasyonları, hastanın klinik bulguları, yaş, radyolojik bulgular, yerleşim ve kistin boyutuna göre değişir. Tedavi olarak başlıca iki yöntem vardır: 1) Kistoperitoneal şant veya ventriküloperitoneal şant, 2) Kist, sisterna ve ventrikül arasında fenestrasyon (endoskopik ya da kraniyotomi ile). Orta hatta yerleşmiş suprasellar, kuadrigeminal araknoid kistlerde endoskopi başarılıdır. Lateral yerleşimli Sylvian araknoid kistlerde ise endoskopi başarılı olabilmekle beraber şant uygulaması yanlış bir tedavi seçeneği değildir.