Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kısa, Kalın ve Yağlı Filum Terminale
Mehmet SELÇUKİ
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Özet

Filum terminalenin normalde olması gereken kalınlığı olan 2mm çaptan daha kalın ve içerisinde yağ dokusu barındıran bir durumda olması aynı zamanda filum terminalenin gergin de olmasına neden olduğundan çeşitli semptomlara yol açmakta ve tedavi gerektirmektedir. Bu yazıda kalın, kısa ve yağlı filum terminale anatomik ve fizyopatolojik özellikleri ile gözden geçirilmiş ve görülen çeşitli klinik tablolara değinilmiştir. Konunun kapalı spinal disrafizm ile olan ilgisi nedeni ile kalın ve yağlı filum terminale varlığından kuşku duyulmasına neden olabilecek cilt belirtileri, skolyoz ve ağrı dikkate alınarak tanıda yararlı olacak belirtiler anlatılmış ve tedavi şekli ve zamanlaması da ayrıca ele alınmıştır.