Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Omurgada Sagital Denge
Ali Fahir ÖZER1, Tuncay KANER2
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Bu makalede omurgada sagital dengenin önemi ve sagital denge ile bağlantılı olan spinal ve pelvik parametrelerden bahsedilmektedir. Omurgadaki sagital denge ile ilişkili anlatılan parametreler C7 plumb çizgisi, gravity çizgisi, pelvik insidans, sakral eğim, pelvik tilt ve spinosakral açıdır.