Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Anterior Fontanel Yerleşimli Konjenital İnkluzyon Dermoid Kisti
Nail İZGİ1, Arif ÖSÜN1, Ali KÜPELİOĞLU2, Metin GÜNER1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı

Özet

Anterior fontanel yerleşimli inkluzyon dermoid kistleri genellikle Afrikalı zenci çocuklarda gözlenmekte ise de diğer ırklarda da bildirilmiş olgular vardır. Cerrahi olarak tedavi ettiğimiz 16 yaşındaki erkek hastada bu lokalizasyondaki dermoid kist olgusunu sunmayı uygun bulduk.