Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Deformite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon
Nazan CANBULAT
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Deformite cerrahisi sonrası rehabilitasyon programının amacı hastayı mümkün olan en kısa zamanda tam fonksiyonel duruma ulaştırmaktır. Bu noktada en önemli mesele, yapılan cerrahi girişimi riske atmadan eklem hareket açıklığı ve kuvvetlendirici egzersiz programlarının planlanmasıdır. Cerrahi sonrası kondüsyon kaybını ve diğer sekonder morbiditeleri önlemek için erken mobilizasyon önemlidir.

Rehabilitasyon programı açısından özellikle üzerinde durulması gereken konular, hasta eğitiminin yapılması, omurga koruma prensiplerinin öğretilmesi ve cerrahi sonrası iyileşmekte olan omurgaya aşırı yük bindirecek egzersizlerden kaçınmaktır. Rehabilitasyon planı mutlaka bazı temel bilimlerin üzerine oturtulmadır. Osteoentegrasyon-implantın kemikle bütünleşme-süreci, cerrahi sonrasında egzersizlerin ilerleme hızının da belirleyicisidir. Osteoentegrasyon süreci göz önüne alınmalı, doku iyileşmesinin zaman aralıkları rehabilitasyon uzmanı tarafından iyi bilinmelidir. Core stabilizasyon egzersizleri, omurgayı stabilize eden derin kasları kuvvetlendirir ve vücudun enerji transferine katkıda bulunur. Core stabilizasyon egzersizleri ile beraber kinetik zincirin bütününü çalıştıran yürüyüş, yüzme gibi aktiviteler deformite cerrahisi rehabilitasyon programlarının önemli parçalarıdır. Hastanın normal günlük yaşama dönüşü sürecinde cerrah ve rehabilitasyon ekibi arasındaki sürekli iletişim son derece önemlidir.