Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Bifokal İntrakraniyal Germinomlar
Muhammet Bahadır YILMAZ1, Bülent TUCER2, Ali KURTSOY2, İbrahim Suat ÖKTEM2, Abdulfettah TÜMTÜRK2, Ayhan TEKİNER1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

İntrakraniyal germ hücreli tümörler nadir malign tümörlerdir ve tüm intrakraniyal tümörlerin %0.1–3.4’ünü oluştururlar. Germinomlar, intrakraniyal germ hücreli tümörlerin en sık tipidir ve yaklaşık olarak %50-60’ını oluştururlar. İntrakraniyal germ hücreli tümörler pineal bölgeden suprasellar sisterne orta hat ekseni boyunca ortaya çıkarlar. Senkronize pineal ve supresellar germinom oldukça nadirdir ve tüm intrakraniyal germ hücreli tümörlerin %5-10’unu oluşturur. Senkronize tümör sayısı son yıllarda MR ’ın tanı için daha sık kullanılmasından dolayı artmıştır. Germinomlar çok radyosensitiftir ve genellikle prognozu olumludur. Bu yazıda, tek ve çift odaklı germinomların özellikleri ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.