Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Sakral Bölgede İntradural Dermoid ve Epidermoid Tümörlü Bir Olgu
Abdullah TOPÇU1, Mevci ÖZDEMİR1, Duygu ÇELİKER2, Mustafa KORUCU1, Bayram ÇIRAK1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Amacımız, intradural yerleşimli nadir görülen tümörlerden dermoid ve epidermoid tümörlerinin birlikte görüldüğü bir olguyu sunmak ve tedavi yönetimini tartışmaktır. 14 yaşında erkek hasta, sol bacakta ağrı ve idrar-gaita inkontinansı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 3 aylıkken geçirilmiş meningomyelosel operasyonu öyküsü mevcut. Magnetik rezonans görüntülemesinde sakral bölgede dermal sinüs traktı ve S1-S2 seviyelerinde 2 adet intradural ekstramedüller yerleşimli düzgün sınırlı kitle lezyonu tespit edildi. Hastaya S1-S2 total laminektomi, dermal sinüs trakt ve total kitle eksizyonu yapıldı. Eksize edilen tümöral dokuların histopatolojik incelemesinde lezyonlardan bir tanesinin dermoid diğerinin ise epidermoid tümör olduğu tespit edildi. Takibinde komplikasyon gelişmeyen, ağrısı ve idrar-gaita inkontinansı düzelen hasta postoperatif yedinci gün önerilerle taburcu edildi.