Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Kronik Subdural Hematom Cerrahisi Sonrası Burr Hole Defekti Yerinde Gelişen İntrakraniyal Menenjiyom Olgusu
Fatih ALAGÖZ1, Ali Erdem YILDIRIM1, Denizhan DİVANLIOĞLU1, Murat KORKMAZ2, Nuri Eralp ÇETİNALP1, Ahmed Deniz BELEN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Evliya Çelebi Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kütahya, Türkiye

Özet

Menenjiyomlar sık görülen beyin tümörlerinden olmakla beraber insidansı toplumlara ve popülasyonun yaş ortalamasına göre değişmektedir. Çoğu benign karakterdedir. Bugüne kadar menenjiyom gelişimi ile ilgili birçok faktör suçlanmış ve farklı etiyolojik nedenler gösterilmiştir. Literatürde travmaya ikincil ve cerrahiden yıllar sonra kraniyotomi flebi altında menenjiyom gelişimi veya subdural hematom gibi bulgu veren olgular sunulmuştur. Ancak kronik subdural hematomun cerrahi tedavisinden yıllar sonra burr hole defekti altında menenjiyom gelişimine literatürde rastlanmamıştır. Biz de bu yazıda 8 yıl önce kronik subdural hematomdan burr hole tekniğiyle operasyon geçiren ve subdural hematomun cerrahi tedavisinden yıllar sonra sol frontaldeki eski burr hole defektinden gelişen menenjiyom olgusunu sunmaktayız.