Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Epilepsiyle Başvuran Bir Kafa İçi Dikiş İğnesi Olgusunda Nedbe Dokusu Rezeksiyonunun Önemi
Ethem GÖKSU1, Çağın OZANKAYA1, Elif İnanç GÜRER2, Mahmut AKYÜZ1
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

Dikiş iğneleri gibi kafa içi yabancı cisimler nadir olarak bildirilmektedir. Bu yazıda, nöbetle başvuran 11 yaşındaki bir erkek hastada tespit edilen kafa içi dikiş iğnesi sunuldu. Bilgisayarlı tomografide (BT), sağ frontal bölgede, iğne olduğu düşünülen yabancı cisim ile birlikte kalsifik ve hipodens bir alan izlendi. Sağ frontal kraniotomi ile bu reaksiyonel doku iğne ile birlikte sorunsuz olarak rezeke edildi. Dokunun histopatolojik incelemesinde; glial, kemik benzeri ve kıkırdak dokuyla birlikte yoğun olarak demir boyasıyla boyanan alanlar izlendi. Hasta, ameliyat sonrası 1 yıldır nöbetsizdir. Kafa içi dikiş iğneleri çocukluk döneminde nadiren semptomatik olarak tespit edilebilir ve olayın oluş şekli her zaman ortaya konamayabilir. Epilepsi kontrolü için iğnenin çıkarılması planlanıyorsa rezeksiyonun etraf dokuyla birlikte yapılması önerilmektedir.