Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Deneyimlerimiz Işığında Trigeminal Nevraljide Retrogasserian Termokoagülasyon
Şükrü AYKOL, Emrah ÇELTİKÇİ
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Temellerinin atıldığı antik çağlardan bu yana tıbbın ilk ve en önemli konusu ağrıyı kesmektir. Ağrı, hastanın hayat kalitesini olumsuz etkileyen, ruh durumunu değiştiren, bireyin toplumdaki üretkenliğini azaltan, kaynaklandığı pekçok farklı patolojinin bir neticesidir. Trigeminal nevralji ağrı hastalıkları içerisinde hasta konforunu en olumsuz etkileyenler arasında önde gelir. Çok yönlü tedavi seçenekleri olan bu hastalıkta nöroşirürjiyenlere düşen, uygun hastaya uygun tedaviyi seçebilecek ve uygulayabilecek yeterlilikte olmaktır. Bu yazıda, pekçok farklı tedavi alternatifi olan bu hastalıkta radyofrekans termokoagülasyonun yerini, önemini ve etkinliğini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndaki deneyimlerimiz ışığında paylaşmayı amaçladık.