Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Retrogasserian Gliserol Enjeksiyonu Uygulanması
Mehmet ERŞAHİN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Özet

Trigeminal nevraljide retrogasserian gliserol tedavisi etkinliği bilinen başarı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir ve son 30 yıldır birçok merkezde uygulanmaktadır. Bu bölümde trigeminal nevraljide retrogasserian gliserol enjeksiyonu gözden geçirilecektir.