Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Balon Kompresyon Uygulanması
Mehmet ERŞAHİN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Trigeminal nevraljide balon kompresyon tedavisi etkin ve başarı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir ve son 30 yıldır bir çok merkezde yaygın uygulanmaktadır. Bu bölümde trigeminal nevraljide balon kompresyon gözden geçirilecektir.