Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Subakut ve Kronik Bel Ağrılarında Perkütan Girişimler
Atilla KAZANCI1, Mehmet SORAR2, Murad BAVBEK3
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Ağrının tedavisi farmakolojik, girişimsel, cerrahi, fiziksel ve psikolojik yöntemlerden oluşan kombine bir tedavidir. Bel ağrılarda girişimsel uygulamalar son zamanlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Subakut ve kronik bel ağrısı için uygulanan perkütan girişimler arasında proloterapi (skleroterapi), faset eklem kortikosteroid enjeksiyonu, medial dal blokları, intradiskal kortikosteroid enjeksiyonu, radyofrekans denervasyon, intradiskal elektrotermal terapi (IDET), epidural steroid enjeksiyonu, tetik nokta enjeksiyonu gibi lokal enjeksiyonlar, sakroiliak eklem içi steroid enjeksiyonu, botulinium toksin enjeksiyonu, kemonukleolizis, adhesiolizis, nukleoplasti ve perkütan intradiskal radyofrekans termokoagulasyon (IRFT) sayılabilir.