Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Epilepsi Cerrahisinde Temporal Lobektomi ve Amigdalohipokampektomi Tekniği
Burak KAZANCI1, Yahya Cem ERBAŞ2, Raziye Handan NURHAT1, İhsan DOĞAN3, Atilla ERDEM3, Ersin ERDOĞAN1
1Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Özel Bilgi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Antiepileptik ilaç tedavisine dirençli temporal lob epilepsisi olan hastalarda epilepsi cerrahisi teknikleri, cerrahi prosedür ve sonuçları incelemek ve derlemek amacıyla literatür gözden geçirildi. Hastaların cerrahi öncesi değerlendirme protokolü, uzun süreli uyanıklık ve uyku EEG’leri, kranial BT ve MRG’den oluşmuştur. Unilateral temporal epileptik fokus gösteren hastalara operatif prosedür olarak anterior temporal lobektomiye ilaveten amigdalohippokampektomi uygulanmıştır. Sonuçlar,izlem ve yenilikler gözden geçirilmiştir.