Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Malign Hipertermi
Mustafa GÖNÜLLÜ2, M. Fikret ERGÜNGÖR3
2Doçent Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Yardımcı Doçent Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bir Malign Hipertermi (MH) olgusu Dantrole ne Sodium (DS) kullanmaksızın tedavi edildi. Bu olgudaki tedavi yöntemleri tartışıldı.