Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Travmatik Karotiko-Kavernöz Fistüllerin Nöro-Oftalmolojik Bulguları
Pınar KIRKALI1, Ahmet ÇOLAK2, Tülay KANSU1, Osman Ekin ÖZCAN2, Aykut ERBENGİ2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp FaküItesi Nöro-oftalmoloji Ünitesi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp FaküItesi Nöro-oftalmoloji Ünitesi ve Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Travmatik karotiko-kavernöz fistüllü 14 hastanın nöro-oftalmolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiş ve konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Hastaların 10'unda ekzoftalmus, 11'inde 3'üncü, 11'inde 4'üncü, 4'ünde 5'inci ve 12'sinde 6'ncı kranial sinir parezisi, 13'ünde göz çevresine yayılan üfürüm, 9'unda çeşitli seviyelerde görme kaybı, tümünde çeşitli seviyelerde kemozis ve konjonktiva hiperemisi veya hemorajisi tespit edilmiştir.