Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Akustik Nörinomlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme
Tansu MERTOL1, Metin GÜNER1, Hayati ATABAY1, Barış DİREN2, Tuğrul PIRNAR2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

Bilgisayarlı Tomografi (BT) posterior fossa ve kafa kaidesi incelemelerinde kemik artefaktları nedeniyle optimum kesit bulgularını ortaya koyamamaktadır. Özellikle pontoserebellar köşe patolojilerinde lezyonun boyutları ve lokalizasyonuna bağlı olarak tanısal güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği sahip olduğu yüksek doku rezolüsyonu özelliğinden ve kemik artefaktlara neden olmamasından dolayı bu bölgenin değerlendirilmesinde büyük önem kazanmıştır. Özellikle paramanyetik ajan olan Gadolinyum ile elde olunan kontrastlı MR serilerinde lezyonun boyutları ve lokalizasyonuna bağlı kalınmaksızın tanısal veriler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada pontoserebellar köşenin en sık karşılaşılan kitle lezyonu olan akustik nörinom 'larda BT ve MGR 'nin yeri karşılaştırmalı olarak sunulmuş ve MRG'nin tanısal katkıları tartışılmıştır.