Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Akut İskemik İnmeye Neden Olan Dev Orta Serebral Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Çağatay ÖZDÖL1, Ali Erdem YILDIRIM2, Denizhan DİVANLIOĞLU2, Ahmet Deniz BELEN2
1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

En geniş çapı 25 mm’den büyük olan anevrizmalar dev anevrizma olarak adlandırılır. Dev anevrizmalar tüm anevrizmaların % 5-7’ sini oluşturur. Çoğunlukla anterior dolaşımda görülürler. Genellikle geniş boyunlu olup sıklıkla tromboze olurlar. En sık subaraknoid kanama veya intrakraniyal kitle etkisi oluştururlar. Nadiren iskemi bulgularına yol açarlar. Mortalitesi ve morbiditesi yüksektir. Tanı konulmasında güçlükler yaşanabilir. İntrakraniyal kitle etkisi ya da iskemi bulguları görülen olgularda ayırıcı tanıda dev anevrizmalar akla getirilmelidir. İdeal tedavi anevrizmanın cerrahi olarak ortadan kaldırılmasıdır. Makalede 55 yaşında erkek hastada ani başlayan baş ağrısı sonrasında şuur kaybı ve sağ hemipleji gelişen, akut iskemik inmeye bulguları gösteren dev orta serebral arter anevrizması sunulmuştur.