Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyoservikal Bileşkenin Gelişimi ve Anomalileri
Ersin ÖZEREN1, Serkan ŞİMŞEK2
1Aksaray Devlet Hastanesi, Aksaray, Türkiye2Lokman Hekim Hastanesi, Ankara,Türkiye

Özet

Omurga, vücuda yapısal destek veren önemli bir organdır. İçinden nöral dokuların geçtiği güvenli bir kanal işlevi görmektedir. Kraniyoservikal bileşke ise, kraniumu vücuda bağlayan hayati bir geçiş bölümüdür. Birçok farklı doku gruplarını barındıran anatomik fonksiyonel bir yapıdır. Bu bileşkenin embriyolojik olarak gelişim basamaklarının aksaması birçok konjenital malformasyonu beraberinde getirmektedir.

Makale ile kraniyoservikal bileşkenin embriyolojik gelişim basamakları güncel yayınlar ışığında gözden geçirilecektir. Kompleks bir yapı olan kraniyoservikal bileşkenin embriyolojik gelişimi ve ortaya çıkabilecek anomaliler gelişme basamaklarına göre değerlendirilecektir. Kraniyoservikal bileşke embriyolojisinin ayrıntılandırılması, gelişim yollarında meydana gelen aksaklıkların tespit edilmesi ile patolojinin tanı ve tedavisinde yeni modelleri geliştirebilmemize fayda sağlayacaktır.