Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Chiari Malformasyonları ve Siringomiyeli: Tarihçe ve Sınıflama
Feyza KARAGÖZ GÜZEY1, Abdurrahman AYCAN2
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Van 100.Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Chiari malformasyonlarının klasik tiplerinin tanımı Hans Chiari tarafından 19.yüzyılın sonlarında sınıflandığından beri fazla değişiklik göstermese de yeni görüntüleme teknikleri geliştikçe tarihsel süreç içinde sınıflamaya yeni tipler eklenmiştir. Hem Chiari malformasyonlarının hem de sık olarak eşlik eden siringomiyelinin etiyolojisinin ve patofizyolojisinin açıklanması için çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Ancak çalışmalar arttıkça aslında Chiari malformasyonlarının homojen bir grup olmadığı, farklı nedenlerin farklı mekanizmalarla aynı morfolojik görünüme neden olabileceği ortaya çıkmaktadır.

Bu derlemede, Chiari malformasyonlarının ve siringomiyelinin tanımlanmasına, patofizyolojilerinin açıklanmasına ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan öncü bilim insanlarının çalışmalarına değinilecektir.