Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Chiari Tip 1 Malformasyonunda Tedavi
Ayşegül ÖZDEMİR OVALIOĞLU1, Feyza KARAGÖZ GÜZEY2
1Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Chiari tip 1 malformasyonu ve eşlik eden siringomiyelinin tedavisi literatürde oldukça tartışmalıdır. Tesadüfen saptanan belirtisiz ya da hafif belirtili olguların genellikle tedavisiz izlenmesi önerilmektedir. Günlük yaşamı kısıtlayacak derecede şiddetli ve öksürükle tetiklenen baş ağrısına, beyin sapı ve kranyal sinir basısı bulgularına, skolyoza ya da siringomiyeliye bağlı miyelopati belirti ve bulgularına neden olan olgularda cerrahi tedavi zorunludur. Temel cerrahi girişim foramen magnum dekompresyonu olsa da, bunun için standart bir yöntem yoktur ve çok farklı işlemler uygulanmaktadır. Dekompresyona eklenen her işlemin ve ayrıca siringomiyeliye yönelik uygulanan tekniklerin tümünün kendine özel avantaj ve dezavantajları vardır.

Bu derlemede Chiari tip 1 malformasyonu ve eşlik eden siringomiyelide uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirilmiştir.