Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Profesyonel Bisiklet Sürücüsünde Gelişmiş Pars İnterartikülaris Kırığının Tedavisi
Mustafa Kemal İLİK
Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Travmatik lomber spondilolizis, pars interartikülarislerin stres kırığıdır. Lezyon için çekilen iki yönlü grafilerde herhangi bir özellik görülmediği için tanı koymak zor olmaktadır, bu nedenle de sıklıkla yanlış tedavi uygulanabilmektedir. Genç sporcularda lomber bölgede travmatik spondilolizis normal populasyona göre daha sık görülmektedir. Bu tip kırıklarda, hastalar genellikle korselemeden, medikal ve fizik tedaviden fayda görmektedir. Ancak konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalar opere edilmelidir. Makalemizde, 28 yaşında profesyonel bisiklet sürücüsü olan erkek hastada düşme sonrası pars interartikülaris kırığı tespit edildi. Hastaya öncelikli olarak korse tedavisi uygulandı ve bel kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine gönderildi. 12 haftanın sonunda polikliniğimize tekrar başvuran hastanın bel ağrısında hiçbir değişiklik olmadığı görüldü ve hasta operasyona alındı. Bu olgu sunumunda, pars interartikülaris kırığı tespit edilen profesyonel bisiklet sürücüsünün konservatif ve cerrahi tedavisi literatür eşliğinde tartışılmıştır.