Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Spinal Tanisitik Epandimom
Erkin SÖNMEZ1, Salih GÜLŞEN1, Engin FİDANCI1, Nur ALTINÖRS1, Özlem ÖZEN2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Yazının amacı torakolomber bölgede görülen ve cerrahi ile total çıkarılan bir tanisitik tümör olgusunu sunarak bu konudaki geçmiş literatürü gözden geçirmektir. Tanisitler beyinde üçüncü ventrikülün ön kısmını döşeyen epandimal hücrelerdir. Omurilikte ise santral kanal etrafında yerleşirler ve santral kanal epandiminden gri cevhere doğru yayılım göstermektedirler. Tanisitik epandimomlar, epandimomların bir alt tipi olarak literatüre Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılı sınıfl amasında dahil edilmişlerdir. Epandimomların diğer alt tipleri sellüler, papiller ve şeff af hücreli tümörler olarak sayılabilmektedirler. Tanisitik epandimomlar evre II tümör olarak kabul edilmekte ve prognozları diğer epandimom alt tiplerine göre daha iyidir. Spinal tanisitik epandimom nadir görülen bir patolojidir. Bu patolojide etkin tedavi tümörün total çıkarılmasıdır. Tümör total çıkarılırsa adjuvan tedaviye gereksinim olmamaktadır.