Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
İskemi Sonrası Kan Beyin Bariyeri Permeabilitesinin Kantitatif Olarak Ölçülmesi
Eral TAŞDEMİROĞLU2, Zeki ŞEKERCİ3
2Visiting Scientist-Postdoctoral Fellow University of South Alabama. College of medicine. Department of ptrysiology. Mobile, AL USA
2Ankara Numune Hastanesi. Nöroşirurji Kliniği

Özet

Tavşanlarda transorbital yaklaşımla distal internal karotid arter, a. serebri media ve azigos anterior serebral arter veya anterior kommünikan arterler 1 saat süreyle klipe edilerek fokal serebral iskemi oluşturuldu. Bir saatlik iskemiyi takiben klipler almarak bir saat süreyle reperfüzyon sağlandı. Serebral kan akımı, radyoaktif mikrosferler kullanılarak her üç; deney periodunda da ölçüldü. Reperfüzyon periodunda enjekte edilen Evan's Blue'nin (30mg/kg) ektravase olmasıyla kan beyin bariyerinin permeabilitesi miktar (%) olarak ölçüldü.