Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Endoskopinin Kraniosinostoz Cerrahisindeki Yeri Nedir?
Adnan DAĞÇINAR1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz tedavisi yıllar içinde farklı cerrahi yöntemlerin benimsenmesiyle farklı yönlere evrilmiştir. Sütürektomi (sinektomi) ve kalvarial rekonstrüksiyon teknikleri başlıca yöntemlerdir. Sütürektomi, süreç içinde ara ara popülerliğini yitirse de son yıllarda tedaviye endoskopinin ve kask uygulamalarının eklenmesiyle tekrar kullanılmaya başlamıştır. Özellikle monosütür sinostoz cerrahisinde kullanılan bu yöntem sayesinde cerrahi süre, kan kaybı ve hastanede yatış süresi azalmıştır. Endoskopik cerrahinin kafatasının hızlı büyüme döneminden yararlanılabilmesi için mümkün olduğunca erken dönemde yapılması gerekmektedir. İdeal zaman bebeğin 3 aylık olduğu dönemdir. Cerrahi sonrasında yara iyileşmesini takiben kask uygulamasına başlanmakta ve 6-12 aya kadar devam etmektedir. Endoskopik sütürektomi ve kask uygulaması güvenli ve etkili bir cerrahi tedavi yöntemi olarak gözükmektedir, ancak etkinliğinin kanıtlanması için daha fazla uzun dönem çalışması yapılması gereklidir.