Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Vertebrobaziler Sistem Anevrizmaları Mikrocerrahi Anatomisi
Hakan SEÇKİN1,Ulaş ÇIKLA2,Emel AVCI3
1MEDICANA Bursa Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2University of Wisconsin, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Madison, WI, ABD
3Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

Vertebrobaziler sistem anatomik olarak karmaşık bir yapı içerir. Bu bölgenin anevrizmalarına cerrahi olarak ulaşım için anatominin detaylı olarak bilinmesi gereklidir. Bunun yanı sıra cerrahi planlamada ameliyat öncesi vasküler görüntüleme tekniklerinin ayrıntılı incelenmesi ameliyat sırasında komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Disekan ve füziform anevrizmaların daha sık rastlandığı bir bölge olan vertebrobaziler sistem yaşamsal öneme sahip nöral bölgelere giden perforan dalların sıklığı ve vasküler yapı çevresinde yakın komşuluk gösteren kranial sinirlerin varlığı ile karakterizedir. Özellikle tüm perforan arterlerin cerrahi sırasında korunması ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek bilinç kaybı ile ileri nörolojik kayıpların ortaya çıkmasının önlenmesinde gereklidir. Cerrahi açıdan ustalık gerektiren vertebrobaziler sistem anevrizma cerrahisinde ilk adım ayrıntılı anatomi bilgisidir.