Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Disk Hastalığında Konservatif Tedavi Yöntemleri
Ömer POLAT1,Aslı UÇKUN2
1Özel Fatma Hatun Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bolu, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Disk herniasyonu, nükleus pulposusun intervertebral mesafeden yer değiştirdiği durumdur. Bazı durumlarda, herniye bir disk siniri veya omuriliği sıkıştırabilir, ağrıya neden olur ki, oluşturduğu sinir sıkışması veya disfonksiyonu radikülopati olarak bilinir. Disk herniasyonunun en yaygın nedeni, insanlarda yaş ilerledikçe, nükleus pulposusun su içeriğinin azalmasına bağlı gelişen dejeneratif süreçtir. Bu süreç semptomlara neden olabilecek ilerleyici disk herniasyonuna neden olur. Akut disk hernisine bağlı semptomları olan hastaların %85"inden fazlası herhangi bir spesifik tedavi olmaksızın 8-12 hafta içinde iyileşir. Lomber disk hernisi, konservatif tedaviye genellikle iyi yanıt veren bir omurga hastalığıdır. Konservatif tedavi yöntemleri, hastalığın cerrahi tedavi gereksinimini önlemeyi ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şikayetlerin iyileştirilmesini hedefler. Bu yazıda, lomber disk hernisi tedavisinde yer alan kısa süreli yatak istirahati, ilaç tedavileri, egzersiz, fizik tedavi yöntemleri, manuel terapi, ortezler ve bel okulu gibi konservatif tedavilerin gözden geçirilmesi amaçlandı.