Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Gelişen Teknoloji ve Nöroşirürjikal Komplikasyonlar
Tuğba MORALI GÜLER1,Mehmet Sabri GÜRBÜZ2,Murat Şakir EKŞİ3,Sait ÖZTÜRK4
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik ürünler ve biyomedikal cihazlar istenmeyen nöroşirürjikal komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Gelişen teknolojiye rağmen motorlu taşıt kazalarında ortaya çıkan travmatik beyin hasarına bağlı morbidite ve mortalite günümüzde de sık karşılaştığımız bir problem olmaya devam etmektedir. Teknolojik cihazların sık kullanımı sedanter yaşam tarzına neden olabilmekte ve bu durum da çeşitli omurga rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca gelişen teknoloji, her geçen gün yeni minimal invazif cerrahi prosedürlerin de gelişimini sağlamaktadır. Sonuç olarak da günümüzde özellikle minimal invazif prosedürler sırasında daha yoğun maruz kalınan radyasyonun uzun dönem olası olumsuz etkileri gündeme gelmektedir. Gelişen teknolojinin neden olabileceği olası komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır.