Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Spinal İntradural İntramedüller Schwannomalar: İki Olgu Sunumu
Cem Atilla GÖKDUMAN, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Deniz ÖZCAN, Şirzat BEK, Mahmut ARSLAN, Cem DİNÇ
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Spinal intramedüller schwannomalar oldukça nadir olarak görünürler ve genellikle selim yapılı tümörler olarak bilinirler. Radyolojik olarak tanınmaları güçtür. Literatürde yaklaşık olarak 62 tane vaka yayınlanmıştır. Gelişen görüntüleme tekniklerine rağmen günümüzde halen epandimom ve astrositomlardan ayırdetmek oldukça güçtür. Bu yazıda, epandimom ön tanısı ile opere edilen, histopatolojik tanıları schwannoma olarak bildirilen 2 spinal intradural intramedüller yerleşimli tümör olgusu sunulmuştur. İntradural intramedüller schwannomaların tanı kriterleri, yaklaşım ve cerrahi tedavileri literatür ışığında gözden geçirilmiştir.