Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Kranio Orbitozigomatik Yaklaşımın Prensipleri
Ömer Furkan TÜRKİŞ1,Şevki Serhat BAYDIN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Kranio ? orbitozigomatik yaklaşım son zamanlarda nöroşirürjide en sık başvurulan kafa tabanı yaklaşımlarından biridir. Ön ve orta kranial fossaya tam hakimiyet sağlaması sebebiyle operasyon açılarını ve çalışma görüş alanını artırır. Ayrıca artmış kemik rezeksiyonu sebebiyle kranio ? orbitozigomatik kraniotomi sonrası beyin retraksiyonun azalması bu yaklaşım özelliklerindendir. Kranio ? orbitozigomatik yaklaşımın birkaç modifikasyonu bulunmaktadır. Sağladığı geniş cerrahi görüş nedeniyle iki parçalı kranio? orbitozigomatik yaklaşımın daha ön plana çıkmaktadır. Tek parçalı kranio ? orbitozigomatik yaklaşımda zigoma ve orbitaya yapılan kesiler sonrasında kemik flebin tek parça halinde çıkarılması sağlanmaktadır. İki parçalı kranio ? orbitozigomatik yaklaşımda ise kraniuma yapılan kesiler dört aşamada sonlanmaktadır. Çalışmamızda tek ve iki parçalı kranio - orbitozigomatik yaklaşımlar aşama aşama ele alındı.