Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Beyin İmmünolojisi ve Kafa Travmalarında Nöroinflamasyon
Furkan DİREN1,Erdinç CİVELEK2,Serdar KABATAŞ2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Merkezi sinir sisteminin, uzun yıllar immün sistem ile iletişimi kısıtlı bir yapı olduğu düşünülürken son 10 yılda bir takım çalışmalar bunun tam olarak doğru olmadığını kanıtlamıştır. Beyinde varlığından bile haberdar olmadığımız, iki farklı ve birbiri ile iletişim halindeki lenfatik sistemin tanımlanması bilgilerimizin değişmesinde devrim nitelikli bir gelişme olmuştur. Bir takım moleküllerin nasıl taşındığı ve immün sistem ile olan bağlantılarının nasıl olduğu konularındaki boşluklar böylece doldurulmaya başlanmıştır. Literatürde travmatik beyin yaralanması (TBY) modelleri ile yapılan nöroimmünoloji çalışmaları ile, seyri ve sonuçları çok değişken olan TBY"nda immünolojik mekanizmaların açıklanması konusunda önemli bilgiler paylaşılmıştır. Makalede, nöroimmünoloji ve travmadaki seyri ile ilgili bilgiler güncel literatür eşliğinde anlatılacaktır.