Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Yaralanmalarında Kök Hücrelerin Terapötik Potansiyeli
Osman BOYALI1,Erdinç CİVELEK1,Serdar KABATAŞ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Travmatik beyin yaralanması, dünyada mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Travmatik beyin yaralanması sonrası hastaların büyük bir kısmı hastaneye yatırılmasa da bu hastalarda değişik derecelerde bilişsel bozulma, davranış ve kişilik değişiklikleri ve baş ağrısı gibi semptomlar görülmektedir. Ne yazık ki, hâlen Travmatik beyin yaralanması için etkili bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Öte yandan, farklı tipteki kök hücreler ile hasarlı beyin dokusunun hedeflenerek yapılan tedavilerin fonksiyonel iyileşmeye katkı sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca, son veriler beyin travmalarını takiben nörogenez ve anjiyogenez ile ilgili tedavi yöntemlerinin umut verici sonuçları olduğunu göstermektedir. Makale, travmatik beyin yaralanmasında kök hücre ve hücresel tedavilerin kullanımının mevcut durumunu ve tedavideki olası potansiyellerini kısaca gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.