Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Spinal Travma Sonrası Nörolojik Hasarlı Hastanın Rehabilitasyonu
Fatma ÖZCAN1,Eda GÜRÇAY1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet

Omurilik yaralanması, hastanın ve ailesinin yaşamını aniden ve dramatik bir şekilde değiştiren ağır bir nörolojik tablodur. Yaralanmadan sonra birçok nörolojik ve tıbbi sorun ortaya çıkar, hastanın neredeyse tüm vücut fonksiyonları etkilenir. Son yıllarda tıptaki gelişmelere paralel olarak OY"li hastaların hayatta kalma oranı ve yaşam süreleri giderek artmıştır. Spinal travma sonrası rehabilitasyonda bir yandan hastanın tıbbi durumu stabilize edilmeye çalışılırken, diğer yandan komplikasyonlar ile mücadele edilir. Hasta ve ailesi bu süreç ile ilgili bilgilendirilerek, günlük yaşama en iyi şekilde adapte edilmeye çalışılır. Rehabilitasyon multidisipliner ekip anlayışı içinde uygulanan, hastanede başlayan ve ömür boyu süren bir süreçtir. Rehabilitasyon ile uygun hedeflere ulaşılarak taburcu edilen hastalar düzenli kontrol edilmelidir.