Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Pediatrik İntrakraniyal Vasküler Malformasyonlar
Aykut GÖKBEL1,Ayşe UZUNER2,Volkan ETUŞ2,
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Özet

Çocukluk çağında görülen spontan intrakraniyal hemorajilerin ve hemorajik strokların insidansi az değildir. Bunların en sık nedeni intrakraniyal vasküler malformasyonlardır. Bu vasküler malformasyonlar oldukça geniş bir hastalık grubunu oluşturmakta olup tanı ve tedavileri oldukça zor olabilmektedir. Vasküler cerrahide deneyimli merkezlerde dahi yanlış tanı ve bu nedenle yanlış tedavi oranları yüksektir. İntrakraniyal vasküler malformasyonların tanı ve tedavisinin planlanmasında; nörovasküler cerrahi ekibi ve endovasküler girişim ekipleri arasında multidisipliner yaklaşım mutlaka sağlanmalı, ortak bir terminoloji ve sınıflandırma kullanılmalıdır. Bu yazıda çocukluk yaş döneminde karşılaşılan temel intrakraniyal vasküler malformasyonlar gözden geçirilmiştir. Okuyucuya, konu ile ilgili güncel literatür verileri ışığında, pediatrik intrakraniyal vasküler malformasyonlar ile ilgili temel bilgiler sunulmuştur.