Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Pediatrik Spinal Travmalar
Tuğba MORALI GÜLER1
1Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Özet

Tüm spinal travmaların %1-10"unu oluşturan pediatrik spinal travmalar, oldukça ender görülen ancak immatür ve gelişmekte olan omurgayı etkilediği için ciddi sonuçlara yol açabilen özgün travmalardır. Pediatrik spinal travmaların nedeni hastanın yaşına ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak değişkenlikler gösterebilir. Çoğunlukla motorlu taşıt kazaları, spor yaralanmaları, düşmeler veya çocuk istismarı gibi sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Çocukluk dönemi veya pediatrik spinal travmalara tanı koyma nörolojik defisitleri engellemek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle pediatrik spinal anatominin iyi bilinmesi ve gerekli radyolojik tetkiklerin yapılması, sonuçlara göre tedavinin seçilmesi, geri dönüşü olmayan defisitleri önlemek ve büyüyen ve gelişen omurgada ortaya çıkabilecek deformiteleri engellemek açısından oldukça önemlidir.