Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Parkinson Hastalığında DBS: Etki Mekanizmaları
Emre DURDAĞ1,Ersoy KOCABIÇAK2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma Merkezi Yüreğir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Adana, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD-Nöromodülasyon Merkezi, Samsun, Türkiye
3Maastricht Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi-Nörobilim Anabilim Dalları, Maastricht, Hollanda

Özet

Hareket bozukluğunu içeren hastalıklar grubunda en sık görülen klinik durum Parkinson hastalığıdır. İlk tedavisi medikal tedavi olsa da hastalığın ilerleyen yıllarında tedavi yetersiz olabilmektedir. Medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda; epilepsi, ağrı ve diğer bazı durumlarda olduğu gibi cerrahi prosedürler uygulanmaktadır. Nöromodülasyonun giderek geliştiği günümüzde ise Parkinson hastalığı için uygulanacak cerrahi prosedürlerin başında derin beyin stimülasyonu gelmektedir. Çeşitli çalışmalar ile etkinliği kanıtlanan derin beyin stimülasyonunun etki mekanizmasının anlaşılması için de pek çok araştırma yapılmaktadır. Elektrotların sağladığı uyarım ve baskılayıcı etkiler karmaşık bir nöronal ağ ile işlenmekte ve klinik sonuçlar elde edilmektedir. Bu derlemede derin beyin stimülasyonunun özellikle Parkinson hastalığındaki etki mekanizmaları özetlenmeye çalışılacaktır.