Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Derin Beyin Stimülasyonu: Yeni Endikasyonlar
Ümit Akın DERE1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Günümüzde derin beyin stimülasyonu (DBS) başta hareket bozuklukları olmak üzere birçok nörolojik ve psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunların en yaygın olanları Parkinson hastalığı, distoni ve esansiyel tremordur. Amerika ve Avrupa"da epilepsi ve obsesif kompulsif bozukluk DBS uygulanan hasta gruplarıdır. Ancak bu tedavi yaklaşımlarından bazıları ülkemizde ve dünyada kabul gören yöntemlerdir. Literatürde bu hastalıklarla ilgili depresyon, madde kötüye kullanımı, Alzheimer hastalığı, anoreksiya nervoza, kronik ağrı gibi pek çok vaka sunumu ve seri bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların bir kısmı umut verici sonuçlar vermektedir; daha fazla ilerleme ve büyük vaka sayılarına sahip çalışmalar DBS"nin klinik kullanımı için daha güvenilir olacaktır. Bu derlemede kısaca bu hastalıklardan ve yaklaşımlarından bahsedeceğiz.