Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Riskli Meningiyomlarda Patolojik Belirteçler
Ayça ERŞEN DANYELI1,Ömer ORHUN2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Nöropatoloji, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem V Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Özet

Meningiyomlarda daha agresif klinik seyirle ilişkili olabilecek histopatolojik ve moleküler belirteçler Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflaması 5. Versiyonu (2021)"nda güncellenmiştir. Meningiyomlar 15 histolojik alt-tipten oluşmaktadır. Diğer santral sinir sistemi tümörleri gibi bu tümör grubunda da nüks için en yararlı ve yaygın kullanımlı histopatolojik öngörü parametresi tümör derecesidir. Meningiyom alt-tipleri arasında berrak hücreli ve kordoid alt-tip en az derece 2, meningiyom kabul edilmektedir. Diğer alt-tiplerin derecelendirmesi için ise bazı histopatolojik ve moleküler kriterler mevcuttur. Majör iki histopatolojik bulgudan birinin olması derece 2 için yeterlidir. Bunlar artmış mitoz sayısı ve beyin invazyonu varlığıdır. Mitozun belirgin artması veya şiddetli anaplazi varlığı veya TERT mutasyonu veya CDKN2A/B delesyonu da derece 3 için yeterli parametrelerdir. Bu özelliklerin doğru değerlendirilmesi makroskopik örnekleme aşamasından, mikroskopik inceleme detaylarına, immünhistokimyasal belirteçlerin doğru kullanımı ve moleküler analizlerin optimal şart ve yöntemlerle yapılmasına dayanır. Tüm bu verilerin harmanlanması meningiyomlarda nüks yönünden riskli tümörlerin belirlenmesini sağlamaktadır.