Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
ANEVRİZMAL SUBARAKNOİD KANAMALAROA TEKRAR KANAMA RİSKİ
Ziya AKAR, Bülent CANBAZ, Gökhan ÇINAR, Cengiz KUDAY, Ertuğrul SAYIN, Emin ÖZYURT, Halil AK, Sait AKÇURA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

1982 - 1990 yılları arasını kapsayan 9 senelik sürede İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında 331 anevrizmal subaraknoid kanamalı hasta tedavi görmüştür. 50 hastada klinik tedavileri sırasında ikinci kanama saptanmıştır. İlk kanama başlangıcından itibaren 15 günlük süre içerisinde tespit edilen 2. kanamanın ortalama günlük görülme oranı % 0.94 iken, 9. günde bu oran % 2.4 olarak saptanmıştır. Hastalarımızda antifibrinolitik ajan kullanımamıştır. Anevrizma lokalizasyonu olarak en sık anterior serebral arter (46 %5 ve orta serebral arter (28%) tespit edilmiştir. 2. kanama tespit edilen hastalarımızda mortalite oranı % 76 olarak bulunmuştur.