Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Beyin Bağlantısallığı ve Network Sinirbilimi
Muhammed Yakup ALTUĞ1,Şiyar BAHADIR1,Ayşe Gül ÖZER1,Taghi KHANİYEV2,Şahin HANALİOĞLU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
3Bilkent Üniversitesi Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, Ankara, Türkiye
4Bilkent Üniversitesi, Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM), Ankara, Türkiye

Özet

Son yıllarda insan beyninin yapısal ve işlevsel bağlantılarını veya bir diğer ifadeyle beyin bağlantısallığını inceleyen sinirbilim çalışmaları, network (ağ) sinirbilimi adı altında yeni bir bilim dalının doğmasına neden olmuştur. Bu yeni yaklaşımın temelinde beyin bağlantılarının ve bağlantısallık haritasının nöroradyolojik yöntemler ile elde edilmesi ve görüntülerin çeşitli bilgisayar yazılımları ile işlenerek analiz edilmesi yatmaktadır. Bu çalışma alanı beynin çalışma prensiplerini ve mekanizmalarını aydınlatmakta büyük önem taşıdığı gibi nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyolosinin anlaşılmasında, nöroşirürjikal girişim ve stratejilerin geliştirilmesinde, hastaların klinik sonuçlarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli katkılar sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Gelecekte bu yeni alana dair çalışmaların artarak gelişmesi ve nöroşirürji alanında da rutin uygulamaların bir parçası olması beklenmektedir.