Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Endovasküler Cerrahinin Tarihsel Sürecinde Nöroşirürjiyenlerin Dünü, Bugünü ve Yarını
Mustafa ARICI1,Serkan CİVLAN1,Fatih YAKAR1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

1900"lü yıllarından başlangıcından itibaren tıp literatürüne eklenen endovasküler girişimler bugün nöroloji, nöroşirürji ve radyoloji uzmanlarınca uygulanmaktadır. Tarihsel süreçte bu tedaviler ağırlıklı olarak radyoloji uzmanlarınca gerçekleştirilmiştir. Her cerrahi alanda minimal invaziv girişimlerin ön plana çıktığı günümüzde, endovasküler tedaviler vasküler cerrahinin minimal invaziv kolunu oluşturmaktadır. Cerrahi olarak ulaşılamayacak anevrizmalarda, karotikokavernöz/arteriyovenöz fistüllerde ve arteriyovenöz malformasyonlar gibi üst düzey uzmanlık gerektiren olgularda endovasküler girişimler bir çığır açmıştır. Birçok nöroşirürji uzmanı da klinik fellowship programları ile günlük rutin uygulamalarına endovasküler tedavileri eklemektedir. Bu alandaki gelişmeler çığ gibi artmaktadır ve artık tedaviler ülkemizde de birçok nöroşirürji uzmanı tarafından uygulanmaktadır. Bu derlemede, endovasküler girişimlerin tarihsel gelişim sürecinin ve bu süreçte nöroşirüjiyenlerin katkısının ortaya konulması hedeflenmiştir.