Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Robotik Omurga Cerrahisi
Halil İbrahim SÜNER1,Daniel Oñate MARTÍNEZ-OLASCOAGA2,Jose Luis PÉREZ GONZÁLEZ2,Rafael Luque PÉREZ2,Angela CARRASCOSA-GRANADA2,Ignacio DOMÍNGUEZ2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroşirürji Bölümü, Adana, Türkiye
2Spinal Surgery Unit, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, Spain

Özet

Gelişen teknoloji her geçen gün bilimde ve tıpta etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde ameliyatlarda kullanılan robotik teknolojiler, navigasyon sistemleri sayesinde cerrahlara yardımcı olmaktadır. Son dönemde omurga cerrahisinde adından söz ettiren robot yardımlı pediküler vida yerleştirme, düşük komplikasyon ve revizyon oranları ile umut vaat ediyor. İlk kez 2003 yılında duyulan ve şimdiye kadar birçok kez güncellenen robotik omurga cerrahisi, günümüzde bazı merkezlerde aktif olarak uygulanmaktadır. Her ne kadar çok başarılı olsa da robotik omurga cerrahisi, her cerrahi teknik ve teknoloji gibi bir öğrenme eğrisine ve maliyet analizine ihtiyaç duyar. Bu teknolojinin minimal invaziv bir prosedür olması nedeniyle hasta memnuniyeti oldukça yüksek olup komplikasyon ve revizyon oranlarının düşük olması nedeniyle de gelecekte omurga cerrahisi kliniklerinde tercih edilmesi olasıdır.