Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürji Pratiğinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Rehberliğinde Fokus Ultrasonun Yeri
Burak ERAL1,Turan KANDEMİR1,Can SARICA2
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Toronto Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Toronto, Kanada

Özet

Günümüzde birçok alanda termal ablasyon amacıyla kullanılan fokus ultrason, beyin cerrahisi pratiğinde hareket bozuklukları, nöropatik ağrı, nöro-onkolojik ve nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde halihazırda kullanılmakta ve çalışmalar devam etmektedir. Beyin hastalıklarında kullanılmasının önündeki en büyük engel; kafatasının ultrason dalgalarını yansıtması ve dalgaların kemik içinde yayılması sonucu ultrason dalgalarının fokuslanamaması ve kraniektomi yapma gerekliliğiydi. Fokus ultrason uygulamalarında "Phased array" teknolojisi ile kraniektomi yapma gerekliliği ortadan kalktı ve MR termometri kullanımıyla birlikte fokus ultrason daha güvenli bir tedavi yöntemi oldu. Yazımızda manyetik rezonans görüntüleme rehberliğinde fokus ultrasonun (MRgFUS) klinik uygulamaları ve devam eden klinik/preklinik çalışmaları literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.