Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Unsinat Fasikül Anatomisi, Fonksiyon ve Hastalıkları
Ozan HAŞIMOĞLU1
1Sağlık Bililmleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Özet

Unsinat Fasikül (UF), beyin ak maddesinin önemli bir parçası olup, orbitofrontal korteks ve anterior temporal lobu birbirine bağlayan uzun asosiyasyon liflerinden oluşur. UF"nin epizodik hafıza, dil ve sosyal - duygusal fonksiyonlarla ilişkilendirildiği düşünülmektedir. Epizodik hafıza, dil ve davranışsal işlevlerin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynaması nedeniyle UF, çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilir. Literatürde, UF hasarının psikiyatrik bozukluklar, demans, dil ve davranışsal bozukluklara yol açabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, UF"nin işlevi hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Bunun için ileri çalışmalara da ihtiyaç vardır. Bu derleme, UF"nin yapısını ve işlevlerini anlamamıza yardımcı olmak için ak madde diseksiyonları, Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTG) teknikleri ve literatür verilerini kullanarak bilgi sunmaktadır.