Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
MULTİFOKAL GLİOMLAR
Tansu MERTOL, Ümit ACAR, Metin GÜNER, Süleyman İÇKE, Arif ÖSÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Multifokal gliomlu 3 hasta sunulmuştur. Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeye rağmen metastazla multifokal gliomun ayırımı operasyonla konmaktadır. Multifokal gliomların patogenezi ve tanıdaki önemli noktalar kısaca tartışılmıştır.