Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
ORBİTA VARİSİNE BAĞLI DİNAMİK PROPTOZİS
O. Faruk ÜNAL, Ali CANBOLAT, Kıraç TÜRKER, Kemal T. HEPGÜL, Hüsameddin GÖKAY
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Zorlamayla ortaya çıkan dinamik proptozis, orbita bütünlüğünün bozulmadığı durumlarda, venöz patolojilere, sıklıklada orbita varisine bağlıdır. Orbita varisinde en sık görülen semptom dinamik proptozisdir. Ancak, tromboz ve kanama gibi komplikasyonlar gelişirse, oftalmopleji ve görme bozukluğu eşlik edebilir. Tanı günümüzün modern görüntüleme yöntemleriyle kolayca konulabilmektedir. Tedavi proptozis derecesine. eşlik eden oküler bulgu, ağrı ve progresyona göre değişkenlik göstermektedir. Orbita varisi bulunan iki olgu sunulmakta; klinik, nöroradyolojik özellikler ve tedavi prensipleri tartışılmaktadır.