Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
ATLANTOAKSİYAL DİSLOKASYONLARDA POSTERİOR FÜZYON: DÖRT OLGUNUN ANALİZİ
Süleyman BAYKAL, Savaş CEYLAN, Haydar USUL, Soner DURU, Fadıl AKTÜRK
K.T.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

İki yıl içinde, CI-C2 fraktürlü, posterior olarak telle bağlama ve füzyon yapılan dört olgu sunulmaktadır. Tüm olgularda atlantoaksiyal artrodez. Cl' e sublaminar tel geçirilmesi, C 1- 2 arasına iliak kemik greftin yerleştirilip C2'nin spinöz prosesine bağlanması ile sağlandı. Tüm olgularda füzyonun geliştiği izlendi.