Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
KRANİYAI KEMİK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA AKRİLİK, OTOLOG VE HOMOLOG KEMİK GREFTLERİN KULLANIMI
Necdet ERGİN1, Hakan Hadi KADIOĞLU2
1Ankara Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Üç değişik materyal kullanılarak kranioplasti yapılan 94 olgu, defekte yol açan nedenler, uygulanan kranioplastik malzeme ve bunlarda görülen komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelendi. İnceleme sonucunda en sık karşılaşılan komplikasyonun enfeksiyon ve grefte karşı konakçı vücudun tepkisinin olduğu görüldü. Sonuçta, günümüzde az olmayan bir sıklıkla karşılaşılan kranial kemik defektlerinin onarımında karın duvarı içerisinde veya scalp altında saklanan otolog greftlerin en uygun kranioplasti materyali olduğu, bunun sağlanamadığı durumlarda ise akriliğin kullanılmasının çok uygun bir tercih olacağı kanısına varıldı.