Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
ASEMPTOMATİK İNTRATORASİK MENİNGOSEL: OLGU SUNUMU
Hayati ATABAY, Celal İPLİKCİOĞLU, Yusuf KUYUCU, Serdar COŞKUN, Erdem ÇÖTELİ
Tepecik SSK Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

Özet

İntratorasik meningosel oldukça nadir görülen bir konjenital anomalidir. Sıklıkla Von Recklinghausen ( Nörofibromatozis ) hastalığı ile birlikte görülmektedir. Asemptomatik bir intratorasik meningosel olgusu sunulmuştur.