Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
SUPRASKAPULAR ÇENTİK DEĞİŞİKLİKLERİ
Atıf AYDINLIOĞLU1, Semih DİYARBAKIRLI1, Papatya KELEŞ1, Nurullah YÜCEER2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van

Özet

Supraskapular çentik değişiklikleri bazı durumlarda supraskapular tuzak nöropatisinden sorumlu olabilmektedir. Bu nedenle bu değişiklikler klinik öneme sahiptir. Bu çalışmada farklı yaş gruplarına ait 150 normal insan skapula kemiği incelendi. Dört tip supraskapular çentik değişikliği gözlendi. Birinci tipte (27 adet, % 18) çentiğin olmadığı, ikinci tipte (3 adet, % 2) supraskapular çentiğin tam kemik köprü ile örtüldüğü, üçüncü tipte (24 adet, % 16) kısmii köprünün bulunduğu, dördüncü tipte (96 adet, % 64) normal çentik bulunduğu tespit edildi. Klinikte tuzak nöropatisi olgularıyla karşılaşıldığında, supraskapular çentiğin anatomik değişikliklerinin düşünülmesi klinisyen ve cerraha yol gösterebilir.